dailus

dailus
dalus, dailus, dailia
/deybs, deyliya(s)/ A certain measure of land; such narrow slips of pasture as are left between the plowed furrows in arable land

Black's law dictionary. . 1990.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dailus — dailùs bdv. Ji̇̀ bùvo graži̇̀, dailaũs sudėji̇̀mo merginà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dailus — dailùs, ì adj. (4), daĩlus Dk 1. SD365, Q643, R, J gražus; puikus: Mano vyras dailùs, o tavo dar dailesnis Yl. Čia viena žmona moka labai daĩlią dainą KzR. Daili: nekumpa, netrumpa Šts. Čia tokie daĩlūs alksniai Pc. Dailùs balsas Gs. Ne… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailus — dalus, dailus, dailia /deybs, deyliya(s)/ A certain measure of land; such narrow slips of pasture as are left between the plowed furrows in arable land …   Black's law dictionary

  • Dalius Čekuolis — President of the United Nations Economic and Social Council Incumbent Assumed office 17 January 2007 Preceded by Ali Hachani Lithuanian Permanent Representative to the Un …   Wikipedia

  • patogus — patogùs, ì adj. (4, 3) NdŽ, patogus, i (1) 1. gerai pritaikytas vartoti, naudoti, lengvas, malonus vartoti, naudotis: Ši knygutė man labai patogi nešiot kišenėj Slk. Klok greičiau man lovą, tik, žiūrėk, patogią J.Jabl. Rasi patogų rankai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • podailus — podailus, i (dial.) adj. (1) gana dailus: Podailus vaikis Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailingas — dailìngas, a adj. (1) [K] dailus, meniškas: Dailus, dailingas gali būti tik tas meno (tapybos, plastikos...) kūrinys, kurs „akį veria“ ir yra kiek apčiuopiamas J.Jabl. [Laikrodžiai] buvo nesmagūs ir nedailingi TDrI81. Jisai pirmutinis įteisino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinklus — pinklùs, ì adj. (4) 1. labai supintas, susinarpliojęs: Jis aiškiai matė pro pinklias šakas, kaip dieną rš. piñkliai adv., pinkliaĩ: Pinkliaĩ sumegztas mazgas KII306. 2. visaip išsiraitęs, vingiuotas: Įėjau į rūmus ir, prisiklaidžiojęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zgrebnas — ×zgrẽbnas, à adj. (4) NdŽ, zgrė̃bnas (4) OZ65, NdŽ 1. Drsk, Pun gražiai nuaugęs: Jų vaikai niekis: i tas bernas zgrẽbnas, i to merga zgrebnà Mžš. Tas antrasis štai Laučys y[ra] gražesnis, toks dailus, zgrẽbnas tas Als. Paskiau jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žalias — žãlias, ià adj. (4) KBII114, K, Rtr, Š, FrnW, KŽ 1. SD1215, SD452, H, H182, R, R184, MŽ, MŽ244, KoG4, S.Dauk, N, M, L, ŠT84,183 viena iš pagrindinių spektro spalvų, esanti tarp geltonos ir žydros; tokios spalvos kaip žolė: Glazūros spalvos –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”